PilexProTM Kundcase

Attefallshus i Hornbæk

Vår kund i Hornbæk ville utöka bostadsytan i sitt sommarhus med ett attefallshus på 45m2. Markförhållandena på byggarbetsplatsen var utmanande med mjuk lera och grundläggningsdjupet 4-6 meter. Markskruv är en idealisk lösning för byggplatser med dåliga markförhållanden. Det är mycket lättare att nå det djup där jorden har bärighet, vilket gör att man slipper omfattande grävande, grusfyllning, packning och bortskaffande av jord.

PilexPro Kundcase

Attefallshus i Hornbæk

Vår kund i Hornbæk ville utöka bostadsytan i sitt sommarhus med ett attefallshus på 45m2. Markförhållandena på byggarbetsplatsen var utmanande med mjuk lera och grundläggningsdjupet 4-6 meter. Markskruv är en idealisk lösning för byggplatser med dåliga markförhållanden. Det är mycket lättare att nå det djup där jorden har bärighet, vilket gör att man slipper omfattande grävande, grusfyllning, packning och bortskaffande av jord.

 
Projekttyp

Attefallshus på 45m2, som ett gör-det-själv projekt

Mark

Mjuk lera

Installationstid

8 timmar

Arbetskraft

3 man

Tillgång till byggnadsområde

Full tillgång

Installation

8 tons grävmaskin med borrhuvud

Projekttyp

Attefallshus på 45m2, som ett gör-det-själv projekt

Mark

Mjuk Lera

Tillgång till byggnadsområde

Full tillgång