Allmänt

Dessa villkor gäller för köp av GroundPlug-produkter (nedan kallade ”leveransen”) , som ägs och drivs av GroundPlug Aps, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark, CVR-nummer 31477859, telefon +457028 1030, e-mail-adresse: shopse@groundplug.com (nedan kallad ”säljaren”).
Köpvillkoren gäller endast köp och försäljning av säljarens produkter.
Alla andra inköpsvillkor eller andra krav för leveransen till kunden ska inte vara bindande för säljaren om inte säljaren uttryckligen har accepterat dessa villkor.
Säljaren har rätt att ändra dessa köpvillkor när som helst.
Säljaren vill erbjuda dig bästa möjliga service och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, kommentarer och förslag om våra produkter och lösningar. Det bästa sättet att kontakta oss är via e-postadressen shopse@groundplug.com, och vi strävar efter att besvara dina frågor inom 48 timmar och om möjligt samma dag.

Hur man handlar

Du väljer de varor du vill köpa och lägger dem i din ”varukorg”. Du kan ändra innehållet i din varukorg ända fram till beställningstillfället, och du kan när som helst se innehållet och priset för din totala leverans.
När du är redo att beställa går du till ”kassan” där du anger namn, adress, e-post, telefonnummer och önskad betalningsmetod.
Du kan ändra innehållet i din varukorg ända tills du bekräftar ditt köp genom att trycka på knappen ”Beställ och betala”. Därefter skickas beställningen för den totala leveransen.
När du har beställt en vara från säljaren får du en orderbekräftelse från oss på den e-postadress som du har angett.
Observera – Säljaren reserverar sig för skrivfel, prisändringar, slutsålda eller utgående varor. Säljaren förbehåller sig också rätten till felaktigheter i bildreproduktioner.

Betalning

För att handla på groundplug.se måste du vara minst 18 år gammal och ha ett giltigt betalkort som säljaren accepterar.
Säljaren accepterar följande betalkort:
Dankort/Visa-Dankort, VISA, Euro/Mastercard Maestro. Det är även möjligt att betala via Mobilepay.

Säkerhet

Kommunikationen mellan betalningssystemet och kortinnehavaren sker via en krypterad SSL-anslutning (Secure Socket Layer). Det betalkort du använder måste vara ditt eget betalkort. Alla kredit- och betalkortsinnehavare måste godkännas av kortutgivaren. Om kortutgivaren vägrar att betala är säljaren inte ansvarig för förseningar eller utebliven leverans av din beställning. I händelse av att ditt betalkorts godkännande och validering upphör, förbehåller sig säljaren rätten att annullera din beställning.
Betalningen dras från ditt konto först när leveransen har skickats.

Fraktpriser

Alla priser är inklusive moms och exklusive paket- och fraktkostnader. Fraktpriset beräknas precis innan du är redo att betala.
Leverans sker till de priser som gäller vid leveranstillfället och som anges i säljarens prislista, om inte ett fast pris har avtalats mellan parterna.
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset om nya eller ökade kostnader uppstår före leverans, till exempel, men inte uteslutande, till följd av ändrade skatter, tullar, växelkurser, råvarupriser eller andra dokumenterade prishöjningar från leverantörer.
Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter för beställningar som understiger ett visst belopp, körningar till felaktigt angivna leveransadresser, specialförpackningar eller frakt och andra liknande omständigheter.

Leverans

Säljaren packar de beställda produkterna inom 2 dagar efter att Säljaren har mottagit din beställning (före kl. 14:00), förutsatt att produkterna finns i Säljarens lager. Säljaren ordnar alltid leverans med den snabbaste transportören baserat på din adress. För att kunna leverera i rätt tid krävs att fraktbolaget uppfyller de dagliga leveranstiderna. När din beställning har skickats får du ett beräknat leveransdatum och ett spårningsnummer. Om det uppstår förseningar hos transportören kommer detta att försena leveransen i enlighet med det begärda leveransdatumet. Säljaren kan inte hållas ansvarig för förseningar från transportörens sida.
Säljarens normala leveranstid är 3-5 arbetsdagar, om de beställda produkterna finns i lager. Om det sker några ändringar i leveransen skickar vi dig ett e-postmeddelande med ett nytt leveransdatum.

Ångerrätt

Det är en 14-dagars returrätt på de köpta produkterna (leveransen), räknat från den dag de mottas. För att utöva ångerrätten måste du meddela oss på ett klart och tydligt sätt att du ångrar köpet inom 14 dagar efter att du har fått leveransen. Som köpare måste du bevisa att du har meddelat säljaren om ångerrätten i tid. Vi uppmanar dig därför att skicka ett meddelande via e-post till shopse@groundplug.com.
Om du väljer att ångra ett köp ska du returnera leveransen senast 14 dagar efter returperiodens utgång. När säljaren har tagit emot och accepterat returen av leveransen kommer säljaren att återbetala köpesumman till ditt konto inom 2-7 arbetsdagar.
Säljaren har rätt att hålla inne återbetalningen tills Säljaren har fått leveransen tillbaka, såvida inte du som köpare har bevisat att du har returnerat den innan dess.
Om Leveransen består av flera olika produkter som beställts som en enda beställning men som levereras individuellt, ska tidsfristen löpa från mottagandet av den sista produkten.
Säljaren måste betona att du som köpare kan förlora hela eller delar av köpesumman. Detta kan ske om värdet på de returnerade produkterna har försämrats, till exempel på grund av:
  • De levererade produkterna/leveranserna har faktiskt tagits i bruk och detta har lett till en minskning av varornas värde.
  • De levererade produkterna/leveransen har skadats när de var i köparens vård.
  • Köparen har hanterat de levererade produkterna/leveransen på ett annat sätt än vad som är nödvändigt och normalt för att du som köpare ska kunna avgöra produkternas art, egenskaper och hur leveransen fungerar. Därför rekommenderar Säljaren som allmän regel inte att du bryter originalförpackningen om du som köpare vill utöva din ångerrätt.

Retur

Om du som köpare ångrar köpet, måste du returnera hela leveransen till:
GroundPlug ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød
Danmark
Du måste betala alla kostnader för att returnera leveransen när du ångrar köpet. Vid retur av varan måste du se till att leveransen är ordentligt förpackad. Som köpare är du ansvarig för leveransen tills säljaren har mottagit den. Behåll därför alla kvitton etc. som bevis på att du har returnerat leveransen.
Det betonas att säljaren inte tar emot paket som skickas med postförskott eller liknande.
Vad måste jag ange som köpare?
Kom ihåg att bifoga en kopia av orderbekräftelsen eller annan dokumentation av ditt köp. Det är inte ett krav, men hela processen underlättas om du skickar med lämplig tilläggsinformation, t.ex. kopior av tidigare korrespondens, etc.
Om du har några frågor i samband med returnering av leveransen kan du kontakta oss på shopse@groundplug.com eller på +45 7028 1030.

Fel och reklamation

Du er som forbruger omfattet af købelovens regler, herunder reglerne om mangler. Det betyder, at du som køber har 24 måneders reklamation, hvor køber enten kan få et mangelfuldt produkt repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i købesummen, alt afhængig af den konkrete situation og mangel.

Det är ett krav att klagomålet är motiverat och att felet inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller på annat sätt skadligt beteende.

Du som köpare måste kontakta säljaren inom ”rimlig tid”:
Som köpare måste du reklamera inom en ”rimlig tid” efter att du har upptäckt att leveransen är defekt. Säljaren rekommenderar att du reklamerar så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet eller bristen.
Du kan reklamera genom att kontakta oss via e-post på shopse@groundplug.com eller per telefon på +45 7028 1030.
Vad ska jag ange?
När du returnerar leveransen ska du ange vad problemet är, helst så detaljerat som möjligt, eller hänvisa till den tidigare korrespondensen.
Kom ihåg att leveransen alltid måste returneras i rätt förpackning och kom ihåg att skaffa ett kvitto på försändelsen.
Hit ska du vända dig:
GroundPlug ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød
Danmark
Tlf. +45 7028 1030
E-mail adresse: shopse@groundplug.com
Observera! Vi tar inte emot paket skickade med postförskott eller liknande.
Om du vill klaga:

Ett klagomål om en Leverans som köpts av Säljaren kan lämnas in till Konkurrens- och konsumentmyndighetens centrum för klagomålslösning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan också klaga till centret för klagomålsutredning via forbrug.dk.

Ansvarsbegränsning

Ersättning beviljas endast för direkt dokumenterade förluster. Säljaren är inte ansvarig för indirekta skador eller följdskador. Säljaren kan inte heller hållas ansvarig för skador som uppstått under eller efter installationen av de levererade produkterna om dessa inte har installerats av säljarens egen personal. Säljaren rekommenderar alltid att en undersökning av eventuella rör och elektriska installationer etc. i marken under projektområdet utförs före installationen. Säljaren kan inte hållas ansvarig för skador på underliggande rör, kablar och liknande som orsakats under installationen av våra produkter.

Ansvarsfriskrivning

Alla beräkningar av fundament som säljaren gör är beroende av köparens information och därför utan ansvar om informationen är ofullständig eller felaktig.
Säljaren är inte ansvarig om följande omständigheter orsakar försening eller förhindrar leverans: krig, upplopp och oroligheter, revolution, terroristhandlingar, piratkopiering, naturkatastrofer, strejker av alla slag och lockouter, varubrist, defekter och förseningar i underleverantörer, eller brand, explosioner, förstörelse av fabriker eller maskiner, driftstopp av någon anledning, brist på transportmöjligheter, import- och exportrestriktioner, valutarestriktioner, myndighetsåtgärder eller andra omständigheter som ligger utanför säljarens direkta kontroll.
Om ett eller flera av dessa villkor inträffar har säljaren rätt att skjuta upp leveransen tills hindret för utförandet har upphört eller alternativt att häva avtalet helt eller delvis utan ersättning.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Varje oenighet eller tvist i samband med köp av produkter och en levererad leverans på groundplug.se i enlighet med dessa köpvillkor är föremål för dansk lag och måste avgöras av domstolen i den jurisdiktion där Säljaren har sin plats för verksamhet i Danmark, som har utfört Leveransen.
X