Teknisk support | FAQ - Vanliga frågor

Allmänna frågor

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM är ett danskt företag som grundades 2007 i anslutning till GroundPlug International ApS, ett företag som levererar stålfundament till industrisektorn. Tack vare många års erfarenhet, höga kvalitetsstandarder och innovativa lösningar är GroundPlug International ApS idag den danska marknadsledaren för stålfundament och en uppskattad partner hos bland annat. Banedanmark och Vejdirektoratet.

Sedan etableringen av GroundPlug® Easy Mounting SystemTM har våra innovativa GroundPlug® fundament blivit tillgängliga även för privata byggprojekt. Våra GroundPlug® TwisterTM har alla de tekniska fördelarna bland våra industriella produkter, vilket gör dem till ett hållbart och effektivt alternativ till betongfundament.

GroundPlug® Markskruv är innovativa, hållbara och gedigna markskruv som är tillverkade av 100 % stål. GroundPlug® stålfundament är ett populärt alternativ till betongfundament, eftersom de stöder en snabb, effektiv och resurssparande byggprocess. GroundPlug® stålfundament utformades ursprungligen för järnvägs- och vägindustrin och finns nu i ett stort antal storlekar för både privata byggprojekt och större industriprojekt.

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM levererar innovativa fundament för privata byggprojekt. GroundPlug® Easy Mounting SystemTM består av flera serier GroundPlug® Twister-fundament med olika diametrar och längder, som passar många olika privata byggprojekt.

GroundPlug® TwisterTM är mycket enkla och snabba att arbeta med och kan skruvas ner i marken på några minuter med vanliga verktyg, t.ex. en hylsnyckel för några få fundament eller en handhållen batteridriven mutterdragare för större projekt. För mycket stora markskruv används en grävmaskin eller lastbil med borrhuvud. Varje GroundPlug® TwisterTM Markskruv består av en markskruv, ett L-fäste och en bult med bricka. För större projekt finns en mängd justerbara toppskivor och fästen tillgängliga.

GroundPlug® fundament för industriella projekt

Vi levererar också ett brett utbud av GroundPlug® fundament för stora industriprojekt och har många års erfarenhet som leverantör till bland annat. Banedanmark och Vejdirektoratet. Se alla industriella lösningar från GroundPlug®.

GroundPlug® PilexProTM Markskruv är innovativa, hållbara och gedigna markskruv av 100 % stål. GroundPlug® stålfundament är ett populärt alternativ till betongfundament, eftersom de stöder en snabb, effektiv och resurssparande byggprocess. GroundPlug® stålfundament utformades ursprungligen för järnvägs- och vägindustrin och finns nu i ett stort antal storlekar för både privata byggprojekt och större industriprojekt.

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM levererar innovativa fundament för privata byggprojekt. GroundPlug® Easy Mounting SystemTM består av flera serier GroundPlug® Twister-fundament med olika diametrar och längder, som passar många olika privata byggprojekt.

GroundPlug® TwisterTM är mycket enkla och snabba att arbeta med och kan skruvas ner i marken på några minuter med vanliga verktyg, t.ex. en hylsnyckel för några få fundament eller en handhållen batteridriven mutterdragare för större projekt. För mycket stora markskruv används en grävmaskin eller lastbil med borrhuvud. Varje GroundPlug® TwisterTM Markskruv består av en markskruv, ett L-fäste och en bult med bricka. För större projekt finns en mängd justerbara toppskivor och fästen tillgängliga.

GroundPlug® fundament för industriella projekt

Vi levererar också ett brett utbud av GroundPlug® fundament för stora industriprojekt och har många års erfarenhet som leverantör till bland annat. Banedanmark och Vejdirektoratet. Se alla industriella lösningar från GroundPlug®.

GroundPlug® Markskruv:

 • Tillverkas i Europa av högkvalitativt stål.
 • Är ISO-certifierade och CE-märkta.
 • Är FEM-analyserade och testade med avseende på bärförmåga.
 • Är godkända för byggande i Europa.
 • Kan ackrediteras enligt Eurokod 3 och 7.
 • Uppfyller EN-standarderna för stål, svetsning och galvanisering.
 • Stöder EuroCode samt lokala danska bilagor och BR18.
 • Uppfyller kraven enligt lagstadgad byggskadeförsäkring.
 • Kan uppvisa lång livslängd i olika markmiljöer

Läs mer om certifieringar och standarder här.

GroundPlug® fundament kan användas för ett stort antal projekt av alla storlekar – från små privata byggprojekt till stora industriprojekt.

Privata byggprojekt

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM är en effektiv grundläggningslösning för privata byggprojekt och kan användas som grund för fritidshus, året runt-trähus, altaner, förråd, växthus, pergolor, carportar och mycket annat.

Läs mer om de olika användningsområden.

Industriella projekt

Våra GroundPlug® fundament för den industriella sektorn används ofta för större projekt, som bullerskydd, master, pyloner, skyddsräcken, stålbroar och andra stålkonstruktioner.

Läs mer om våra industriella lösningar.

GroundPlug® Markskruv har ett antal fördelar jämfört med betongfundament:

 • GroundPlug® Markskruv är mycket snabbare att installera än betongfundament.
 • GroundPlug® fundament kräver ingen torktid – små projekt kan slutföras samma dag.
 • Installationen av GroundPlug® fundament kräver ingen föregående grävning – endast minimal störning på platsen.
 • Produktion, transport och installation av GroundPlug® fundament släpper ut mycket mindre CO2 än betongfundament.
 • GroundPlug® fundament kan enkelt tas bort och återanvändas i andra projekt.
 • GroundPlug® fundament kan installeras i alla väder – även vid frost eller regn.

GroundPlug® TwisterTM Markskruv är mycket enkla och snabba att arbeta med. De används därför av både professionella och gör-det-själv-byggare.

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM är populärt bland snickare och små entreprenörer eftersom det sparar både tid och arbete genom att arbeta med GroundPlug® TwisterTM Markskruv. Tack vare den enkla och snabba installationen med handhållna verktyg, används och uppskattas GroundPlug® Easy Mounting SystemTM även av gör-det-själv-byggare.

GroundPlug®fundament för industriella projekt

Våra större fundament för industriella projekt kräver installation av vårt installationsteam och är endast avsedda för professionellt bruk.

Här kan du läsa mer om våra industriella fundament.

Om man jämför produktkostnaden för att gjuta betongfundament eller köpa dem färdiga med enhetspriset för en GroundPlug® TwisterTM, då är GroundPlug® TwisterTM fundament dyrare. Men med tanke på hur mycket tid som sparas på installation och transport, att man inte behöver en släpvagn, och att GroundPlug® TwisterTM fundament enkelt kan återvinnas, är GroundPlug® Easy Mounting SystemTM både en billigare, mer hållbar och miljövänlig lösning än betongfundament.

Beräkning

GroundPlug® TwisterTM fundament för privata byggprojekt finns i tre olika gängstorlekar: M12, M16 och M20, med en diameter på 10 mm, 12 mm respektive 16 mm. Varje gängstorlek levereras i olika längder med tillhörande förlängningar.

Storleken på GroundPlug® TwisterTM fundamentet du behöver, beror på flera parametrar, som markförhållanden, avståndet mellan marken och bjälkar m.m. Du har tre alternativ för att ta reda på vilka fundament du behöver för ditt projekt:

 1. Få en kostnadsfri ingenjörsberäkning för ditt projekt genom att fylla i formuläret genom länken.
 2. För altanprojekt kan du använda våraltankalkylator.
 3. Använd våra tabeller för både altaner, trähus och stolpkonstruktioner.

Det är olika parametrar som avgör hur många GroundPlug® TwisterTM Markskruv du behöver för ditt projekt. Det kan till exempel handla om bjälkkonstruktionen, markförhållanden eller konstruktionens vikt och höjd.

Du har tre alternativ för att ta reda på vilka fundament du behöver för ditt projekt:

 1. Få en kostnadsfri ingenjörsberäkning för ditt projekt genom att fylla i formuläret genom länken.
 2. För altanprojekt kan du använda vår altankalkylator.
 3. Använd våra tabeller för både altaner, trähus och stolpkonstruktioner.

Hos GroundPlug® beräknar våra kompetenta ingenjörer varje projekt individuellt och kostnadsfritt. Vi beräknar enligt EuroCode och BR18 och vanligtvis för sekundära byggnader på upp till 50m2. I våra beräkningar inkluderar vi viktiga parametrar som snöbelastning, vindbelastning, dynamisk belastning, egenvikt, avstånd till marken, markförhållanden, användningsområden, terrängkategori etc. Bjälkar med dimensionen 50x100mm förutsätts, om inget annat anges.

Om inget annat anges beräknar vi med hjälp av den bjälkkonstruktion som är mest effektiv för våra GroundPlug® TwisterTM Markskruv. Vi beräknar normalt med 50x100mm stora bjälkar och föreslår antingen ett enkelt eller dubbelt bjälklag, beroende på markavståndet. Om du redan vet vilken typ av bjälklag eller bjälkdimension du vill ha, tar vi naturligtvis hänsyn till detta i vår beräkning.

När du beställer får du en kostnadsfri plan över bjälkkonstruktionen och fundamentens placering.

När det gäller altaner arbetar vi med termerna ”enkelt bjälklags” och ”dubbelt bjälklag”. För en konstruktion med ett enkel bjälklag monteras markskruven direkt på reglarna. För en konstruktion med dubbla bjälklag läggs ett tvärgående bjälklag med större avstånd under bjälkarna och markskruven installeras på det nedre bjälklaget. Enkla bjälklag kräver vanligtvis några fler fundament, eftersom man ”tvingas” till ett bjälkavstånd på 60 cm mellan bjälklaget för altan brädornas skull.

Vilken typ av bjälkkonstruktion du behöver beror på markavståndet. Vi räknar vanligtvis med 5×10 cm stora bjälkar och 3,2 cm tjocka altan brädor. Detta innebär att du måste ha ett avstånd från marken till altan ens yta om minst 30 cm för att använda dubbla bjälklag: 2 x 10 cm för de två bjälklagen, 3,2 cm för brädorna och knappt 7 cm från marken.

Du kan själv beräkna grunden för ditt projekt med hjälp av våra tabeller eller altankalkylator.

Vi rekommenderar dock alltid att använda vår kostnadsfria ingenjörstjänst, då man på så sätt kan ta hänsyn till specifika förutsättningar för just ditt projekt, vilket ofta leder till att färre fundament används. När du har fyllt i formuläret kommer våra ingenjörer att beräkna ditt projekt och ge dig ett svar inom 1-2 vardagar.

Installation

För privat byggande:
 1. Montera bärlinaen och se till att den är jämn.
 2. Placera GroundPlug® TwisterTM Markskruv växelvis på ena och andra sidan av bjälken. Alla fundament placeras på insidan av den yttre ramen.
  • För enkla bjälklag placeras fundamenten direkt på reglar och yttre ram.
  • Vid dubbla bjälklag placeras fundamenten på det nedre bjälklaget.
 3. Skruva fast GroundPlug® TwisterTM Markskruv i marken med en handhållen mutterdragare. Fäst L-fästet med bricka och bult på markskruven och skruva fast det i regeln. Detta tar endast några minuter per fundament.
 4. Ta bort alla tillfälliga stöd för basramen.
 5. Din grund är färdig!
Läs mer på vår installationssida
För industriell användning:

GroundPlug® TwisterTM Markskruv tillverkas i mycket stora storlekar som kan användas för industriella projekt. De är också betydligt snabbare och enklare att installera än till exempel betongfundament. Det krävs dock större maskiner, t.ex. en minigrävare eller annan grävmaskin, för att hantera så stora markskruv

Kontakta oss för mer information.

Alla GroundPlug® TwisterTM Markskruv för sekundärt privatbyggande kan installeras med en handhållen mutterdragare. Om marken inte är för hård och färre än 10 av våra mindre markskruvar ska installeras kan du också välja en spärrnyckel för installationen.

Mutterdragaren måste ha följande hylsta och vridmoment:

 • GroundPlug®  TwisterTM M10 fundament: 17mm hylsta/600 Nm
 • GroundPlug® TwisterTM M12 fundament: 19mm hylsta/1000 Nm
 • GroundPlug® TwisterTM M16 fundament: 24mm hylsta/1300 Nm
 • GroundPlug®  TwisterTM M20 fundament: 30mm hylsta/1800 Nm

GroundPlug® PilexProTM för industriprojekt måste installeras med större grävmaskiner.

Kontakta oss för information om maskinkrav, borrhuvud och kopplingsstycken.

GroundPlug® TwisterTM Markskruv kan användas i många typer av jord. För mindre byggprojekt, som förråd och altaner, arbetar vi med de fyra vanligaste jordtyperna: mjuk lera, hård lera, lös sand och tät sand.

Jordtyper kan i de flesta fall bestämmas genom ett enkelt grävtest. Dessutom tas 30 cm av det översta jordlagret bort, och ett spadtag tas från jorden nedanför.

Definitionen av de fyra jordtyperna är följande:

 • Lös sand: Flyter ut på spaden i torrt tillstånd, spadens huvud drivs lätt in.
 • Tät sand: Svårt att få ned spaden, även med kroppsvikt.
 • Mjuk lera: Kan enkelt formas med lätt fingertryck.
 • Hård lera: Kan endast formas med hårt fingertryck.

Observera att flygsand och finkornig sand inte omfattas av kategorin ”lös sand”. Silt och myrjord omfattas inte heller av kategorin ”mjuk lera”. Om du antar att du har en av dessa jordarter i ditt projekt bör du kontakta oss, eftersom det ofta behövs en något längre grundläggning för att uppnå tillräcklig bärighet.

Läs mer om markförhållanden och markskruv här.

På stenig mark är det alltid en bra idé att förborra ett pilothål till GroundPlug® TwisterTM fundament med en borr av samma diameter.

Om man stöter på en sten finns det tre möjligheter:

 1. Den enklaste lösningen är att placera fundamentet något åt ena eller andra sidan av stenen.
 2. Alternativt kan stenen grävas ut innan GroundPlug® TwisterTM fundamentet skruvas ner i marken.
 3. Om stenen är mycket stor kan man gjuta betong runt GroundPlug® TwisterTM fundamentet för att ge det stöd.

Till skillnad från betongfundament kan GroundPlug® TwisterTM fundament installeras i alla väder, så att du kan arbeta säkert utomhus – även i regn och frost. Detta gör planeringen av byggprocessen mycket mer förutsägbar.

Vi har många års erfarenhet av installationer av våra stålfundament längs järnvägsspår och motorvägar, även vid hård frost. Våra produkter är utformade för att klara även de mest krävande förhållanden, och våra GroundPlug® TwisterTM fundament är särskilt utformade för att användas i det skandinaviska klimatet.

Eftersom markskruv har en mindre förhöjd yta påverkas de av frost på ett helt annat sätt än betongfundament med en större förhöjd yta. Vi anser därför att sekundära konstruktioner, som förråd, uthus och altaner, inte behöver grundläggas på frostfritt djup, eftersom eventuell påverkan från frost kommer att vara minimal och obetydlig. Om ditt läge är annorlunda kan du alltid be oss att beräkna ett projekt till frostfritt djup.

Kvalitet och tillförlitlighet

Alla våra patenterade GroundPlug® TwisterTM fundament utformas av våra experter och tillverkas i vår egen tillverkningsanläggning i Europa. Vi beräknar enligt EuroCode och BR18. Våra fabriker är CE-certifierade enligt EN 1090-1 och Welding Procedure Qualification Record (WPQR).

GroundPlug® TwisterTM fundament är tillverkade av 100% tyskt kvalitetsstål och skyddas mot korrosion genom en varmförzinkning. GroundPlug® fundament kan därför enkelt tas bort eller återanvändas i andra projekt.

Livslängden för markskruv bestäms av nivån av föroreningar i marken. I genomsnitt kan man räkna med en livslängd på 25 år, vilket vanligtvis är längre än det trä som används vid typiska projekt. Livslängden kan dock variera mellan 15 och 65 år beroende på föroreningsnivå och plats. Om du vill ha en längre garanterad livslängd (t.ex. för ett fritidshus eller ett attefallshus) rekommenderar vi att du låter duplexbehandla fundamenten för en längre livslängd.

När det gäller produktion släpper stålfundament ut mycket mindre CO2 än betongfundament. Samma sak gäller för transport, eftersom stålfundament har en betydligt mindre volym än betongfundament, vilket gör dem mycket lättare och mer hållbara att transportera. Dessutom kräver inte GroundPlug® TwisterTM Markskruv att jord måste transporteras bort från platsen.

Även när det gäller installation är GroundPlug® TwisterTM fundament en mer hållbar lösning än andra typer av fundament. Eftersom de skruvas in i marken utan föregående grävning, är störningen av marken minimal. GroundPlug® TwisterTM fundament är dessutom tillverkade av 100 % återvinningsbart stål som enkelt kan tas bort och återanvändas i andra projekt.

Köp

Du kan köpa både GroundPlug® TwisterTM Markskruv och tillbehör som stolpskon, stabilisatorer m.m. i vår webbutik.

Leveranskostnad beror på hur många produkter du beställer. Leveransen beräknas automatiskt utifrån de produkter du lägger till i varukorgen.

Du har 14 dagars returrätt på de köpta produkterna, räknat från den dag du mottog dem. För att utöva ångerrätten måste du på ett klart och tydligt sätt meddela oss att du ångrar köpet. Vi uppmanar dig därför att skicka ett meddelande till oss via e-post shopse@groundplug.com.

Om du väljer att ångra ett köp ska du returnera leveransen senast 14 dagar efter returperiodens utgång. När GroundPlug ApS har motttagit och godkänt returen kommer köpesumman att återbetalas till ditt konto inom 2-7 vardagar.

Om du som köpare ångrar köpet, måste du returnera hela leveransen till:

GroundPlug ApS

Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark

Du måste betala alla kostnader för att returnera leveransen när du ångrar köpet. Vid retur av varan måste du se till att leveransen är ordentligt förpackad. Som köpare är du ansvarig för leveransen tills GroundPlug ApS har mottagit den.

Om du har några frågor angående retur av din leverans, kontakta oss på shopse@groundplug.com eller +45 70 28 10 30.

Du kan läsa mer om ångerrätt och returrätt i våra handelsvillkor.

Allmänna frågor

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM är ett danskt företag som grundades 2007 i anslutning till GroundPlug International ApS, ett företag som levererar stålfundament till industrisektorn. Tack vare många års erfarenhet, höga kvalitetsstandarder och innovativa lösningar är GroundPlug International ApS idag den danska marknadsledaren för stålfundament och en uppskattad partner hos bland annat. Banedanmark och Vejdirektoratet.

Sedan etableringen av GroundPlug® Easy Mounting SystemTM har våra innovativa GroundPlug® fundament blivit tillgängliga även för privata byggprojekt. Våra GroundPlug® TwisterTM har alla de tekniska fördelarna bland våra industriella produkter, vilket gör dem till ett hållbart och effektivt alternativ till betongfundament.

GroundPlug® Markskruv är innovativa, hållbara och gedigna markskruv som är tillverkade av 100 % stål. GroundPlug® stålfundament är ett populärt alternativ till betongfundament, eftersom de stöder en snabb, effektiv och resurssparande byggprocess. GroundPlug® stålfundament utformades ursprungligen för järnvägs- och vägindustrin och finns nu i ett stort antal storlekar för både privata byggprojekt och större industriprojekt.

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM levererar innovativa fundament för privata byggprojekt. GroundPlug® Easy Mounting SystemTM består av flera serier GroundPlug® Twister-fundament med olika diametrar och längder, som passar många olika privata byggprojekt.

GroundPlug® TwisterTM är mycket enkla och snabba att arbeta med och kan skruvas ner i marken på några minuter med vanliga verktyg, t.ex. en hylsnyckel för några få fundament eller en handhållen batteridriven mutterdragare för större projekt. För mycket stora markskruv används en grävmaskin eller lastbil med borrhuvud. Varje GroundPlug® TwisterTM Markskruv består av en markskruv, ett L-fäste och en bult med bricka. För större projekt finns en mängd justerbara toppskivor och fästen tillgängliga.

GroundPlug® fundament för industriella projekt

Vi levererar också ett brett utbud av GroundPlug® fundament för stora industriprojekt och har många års erfarenhet som leverantör till bland annat. Banedanmark och Vejdirektoratet. Se alla industriella lösningar från GroundPlug®.

GroundPlug® PilexProTM Markskruv är innovativa, hållbara och gedigna markskruv av 100 % stål. GroundPlug® stålfundament är ett populärt alternativ till betongfundament, eftersom de stöder en snabb, effektiv och resurssparande byggprocess. GroundPlug® stålfundament utformades ursprungligen för järnvägs- och vägindustrin och finns nu i ett stort antal storlekar för både privata byggprojekt och större industriprojekt.

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM levererar innovativa fundament för privata byggprojekt. GroundPlug® Easy Mounting SystemTM består av flera serier GroundPlug® Twister-fundament med olika diametrar och längder, som passar många olika privata byggprojekt.

GroundPlug® TwisterTM är mycket enkla och snabba att arbeta med och kan skruvas ner i marken på några minuter med vanliga verktyg, t.ex. en hylsnyckel för några få fundament eller en handhållen batteridriven mutterdragare för större projekt. För mycket stora markskruv används en grävmaskin eller lastbil med borrhuvud. Varje GroundPlug® TwisterTM Markskruv består av en markskruv, ett L-fäste och en bult med bricka. För större projekt finns en mängd justerbara toppskivor och fästen tillgängliga.

GroundPlug® fundament för industriella projekt

Vi levererar också ett brett utbud av GroundPlug® fundament för stora industriprojekt och har många års erfarenhet som leverantör till bland annat. Banedanmark och Vejdirektoratet. Se alla industriella lösningar från GroundPlug®.

GroundPlug® Markskruv:

 • Tillverkas i Europa av högkvalitativt stål.
 • Är ISO-certifierade och CE-märkta.
 • Är FEM-analyserade och testade med avseende på bärförmåga.
 • Är godkända för byggande i Europa.
 • Kan ackrediteras enligt Eurokod 3 och 7.
 • Uppfyller EN-standarderna för stål, svetsning och galvanisering.
 • Stöder EuroCode samt lokala danska bilagor och BR18.
 • Uppfyller kraven enligt lagstadgad byggskadeförsäkring.
 • Kan uppvisa lång livslängd i olika markmiljöer

Läs mer om certifieringar och standarder här.

GroundPlug® fundament kan användas för ett stort antal projekt av alla storlekar – från små privata byggprojekt till stora industriprojekt.

Privata byggprojekt

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM är en effektiv grundläggningslösning för privata byggprojekt och kan användas som grund för fritidshus, året runt-trähus, altaner, förråd, växthus, pergolor, carportar och mycket annat.

Läs mer om de olika användningsområden.

Industriella projekt

Våra GroundPlug® fundament för den industriella sektorn används ofta för större projekt, som bullerskydd, master, pyloner, skyddsräcken, stålbroar och andra stålkonstruktioner.

Läs mer om våra industriella lösningar.

GroundPlug® Markskruv har ett antal fördelar jämfört med betongfundament:

 • GroundPlug® Markskruv är mycket snabbare att installera än betongfundament.
 • GroundPlug® fundament kräver ingen torktid – små projekt kan slutföras samma dag.
 • Installationen av GroundPlug® fundament kräver ingen föregående grävning – endast minimal störning på platsen.
 • Produktion, transport och installation av GroundPlug® fundament släpper ut mycket mindre CO2 än betongfundament.
 • GroundPlug® fundament kan enkelt tas bort och återanvändas i andra projekt.
 • GroundPlug® fundament kan installeras i alla väder – även vid frost eller regn.

GroundPlug® TwisterTM Markskruv är mycket enkla och snabba att arbeta med. De används därför av både professionella och gör-det-själv-byggare.

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM

GroundPlug® Easy Mounting SystemTM är populärt bland snickare och små entreprenörer eftersom det sparar både tid och arbete genom att arbeta med GroundPlug® TwisterTM Markskruv. Tack vare den enkla och snabba installationen med handhållna verktyg, används och uppskattas GroundPlug® Easy Mounting SystemTM även av gör-det-själv-byggare.

GroundPlug®fundament för industriella projekt

Våra större fundament för industriella projekt kräver installation av vårt installationsteam och är endast avsedda för professionellt bruk.

Här kan du läsa mer om våra industriella fundament.

Om man jämför produktkostnaden för att gjuta betongfundament eller köpa dem färdiga med enhetspriset för en GroundPlug® TwisterTM, då är GroundPlug® TwisterTM fundament dyrare. Men med tanke på hur mycket tid som sparas på installation och transport, att man inte behöver en släpvagn, och att GroundPlug® TwisterTM fundament enkelt kan återvinnas, är GroundPlug® Easy Mounting SystemTM både en billigare, mer hållbar och miljövänlig lösning än betongfundament.

Beräkning

GroundPlug® TwisterTM fundament för privata byggprojekt finns i tre olika gängstorlekar: M12, M16 och M20, med en diameter på 10 mm, 12 mm respektive 16 mm. Varje gängstorlek levereras i olika längder med tillhörande förlängningar.

Storleken på GroundPlug® TwisterTM fundamentet du behöver, beror på flera parametrar, som markförhållanden, avståndet mellan marken och bjälkar m.m. Du har tre alternativ för att ta reda på vilka fundament du behöver för ditt projekt:

 1. Få en kostnadsfri ingenjörsberäkning för ditt projekt genom att fylla i formuläret genom länken.
 2. För altanprojekt kan du använda våraltankalkylator.
 3. Använd våra tabeller för både altaner, trähus och stolpkonstruktioner.

Det är olika parametrar som avgör hur många GroundPlug® TwisterTM Markskruv du behöver för ditt projekt. Det kan till exempel handla om bjälkkonstruktionen, markförhållanden eller konstruktionens vikt och höjd.

Du har tre alternativ för att ta reda på vilka fundament du behöver för ditt projekt:

 1. Få en kostnadsfri ingenjörsberäkning för ditt projekt genom att fylla i formuläret genom länken.
 2. För altanprojekt kan du använda vår altankalkylator.
 3. Använd våra tabeller för både altaner, trähus och stolpkonstruktioner.

Hos GroundPlug® beräknar våra kompetenta ingenjörer varje projekt individuellt och kostnadsfritt. Vi beräknar enligt EuroCode och BR18 och vanligtvis för sekundära byggnader på upp till 50m2. I våra beräkningar inkluderar vi viktiga parametrar som snöbelastning, vindbelastning, dynamisk belastning, egenvikt, avstånd till marken, markförhållanden, användningsområden, terrängkategori etc. Bjälkar med dimensionen 50x100mm förutsätts, om inget annat anges.

Om inget annat anges beräknar vi med hjälp av den bjälkkonstruktion som är mest effektiv för våra GroundPlug® TwisterTM Markskruv. Vi beräknar normalt med 50x100mm stora bjälkar och föreslår antingen ett enkelt eller dubbelt bjälklag, beroende på markavståndet. Om du redan vet vilken typ av bjälklag eller bjälkdimension du vill ha, tar vi naturligtvis hänsyn till detta i vår beräkning.

När du beställer får du en kostnadsfri plan över bjälkkonstruktionen och fundamentens placering.

När det gäller altaner arbetar vi med termerna ”enkelt bjälklags” och ”dubbelt bjälklag”. För en konstruktion med ett enkel bjälklag monteras markskruven direkt på reglarna. För en konstruktion med dubbla bjälklag läggs ett tvärgående bjälklag med större avstånd under bjälkarna och markskruven installeras på det nedre bjälklaget. Enkla bjälklag kräver vanligtvis några fler fundament, eftersom man ”tvingas” till ett bjälkavstånd på 60 cm mellan bjälklaget för altan brädornas skull.

Vilken typ av bjälkkonstruktion du behöver beror på markavståndet. Vi räknar vanligtvis med 5×10 cm stora bjälkar och 3,2 cm tjocka altan brädor. Detta innebär att du måste ha ett avstånd från marken till altan ens yta om minst 30 cm för att använda dubbla bjälklag: 2 x 10 cm för de två bjälklagen, 3,2 cm för brädorna och knappt 7 cm från marken.

Du kan själv beräkna grunden för ditt projekt med hjälp av våra tabeller eller altankalkylator.

Vi rekommenderar dock alltid att använda vår kostnadsfria ingenjörstjänst, då man på så sätt kan ta hänsyn till specifika förutsättningar för just ditt projekt, vilket ofta leder till att färre fundament används. När du har fyllt i formuläret kommer våra ingenjörer att beräkna ditt projekt och ge dig ett svar inom 1-2 vardagar.

Installation

För privat byggande:
 1. Montera bärlinaen och se till att den är jämn.
 2. Placera GroundPlug® TwisterTM Markskruv växelvis på ena och andra sidan av bjälken. Alla fundament placeras på insidan av den yttre ramen.
  • För enkla bjälklag placeras fundamenten direkt på reglar och yttre ram.
  • Vid dubbla bjälklag placeras fundamenten på det nedre bjälklaget.
 3. Skruva fast GroundPlug® TwisterTM Markskruv i marken med en handhållen mutterdragare. Fäst L-fästet med bricka och bult på markskruven och skruva fast det i regeln. Detta tar endast några minuter per fundament.
 4. Ta bort alla tillfälliga stöd för basramen.
 5. Din grund är färdig!
Läs mer på vår installationssida
För industriell användning:

GroundPlug® TwisterTM Markskruv tillverkas i mycket stora storlekar som kan användas för industriella projekt. De är också betydligt snabbare och enklare att installera än till exempel betongfundament. Det krävs dock större maskiner, t.ex. en minigrävare eller annan grävmaskin, för att hantera så stora markskruv

Kontakta oss för mer information.

Alla GroundPlug® TwisterTM Markskruv för sekundärt privatbyggande kan installeras med en handhållen mutterdragare. Om marken inte är för hård och färre än 10 av våra mindre markskruvar ska installeras kan du också välja en spärrnyckel för installationen.

Mutterdragaren måste ha följande hylsta och vridmoment:

 • GroundPlug®  TwisterTM M10 fundament: 17mm hylsta/600 Nm
 • GroundPlug® TwisterTM M12 fundament: 19mm hylsta/1000 Nm
 • GroundPlug® TwisterTM M16 fundament: 24mm hylsta/1300 Nm
 • GroundPlug®  TwisterTM M20 fundament: 30mm hylsta/1800 Nm

GroundPlug® PilexProTM för industriprojekt måste installeras med större grävmaskiner.

Kontakta oss för information om maskinkrav, borrhuvud och kopplingsstycken.

GroundPlug® TwisterTM Markskruv kan användas i många typer av jord. För mindre byggprojekt, som förråd och altaner, arbetar vi med de fyra vanligaste jordtyperna: mjuk lera, hård lera, lös sand och tät sand.

Jordtyper kan i de flesta fall bestämmas genom ett enkelt grävtest. Dessutom tas 30 cm av det översta jordlagret bort, och ett spadtag tas från jorden nedanför.

Definitionen av de fyra jordtyperna är följande:

 • Lös sand: Flyter ut på spaden i torrt tillstånd, spadens huvud drivs lätt in.
 • Tät sand: Svårt att få ned spaden, även med kroppsvikt.
 • Mjuk lera: Kan enkelt formas med lätt fingertryck.
 • Hård lera: Kan endast formas med hårt fingertryck.

Observera att flygsand och finkornig sand inte omfattas av kategorin ”lös sand”. Silt och myrjord omfattas inte heller av kategorin ”mjuk lera”. Om du antar att du har en av dessa jordarter i ditt projekt bör du kontakta oss, eftersom det ofta behövs en något längre grundläggning för att uppnå tillräcklig bärighet.

Läs mer om markförhållanden och markskruv här.

På stenig mark är det alltid en bra idé att förborra ett pilothål till GroundPlug® TwisterTM fundament med en borr av samma diameter.

Om man stöter på en sten finns det tre möjligheter:

 1. Den enklaste lösningen är att placera fundamentet något åt ena eller andra sidan av stenen.
 2. Alternativt kan stenen grävas ut innan GroundPlug® TwisterTM fundamentet skruvas ner i marken.
 3. Om stenen är mycket stor kan man gjuta betong runt GroundPlug® TwisterTM fundamentet för att ge det stöd.

Till skillnad från betongfundament kan GroundPlug® TwisterTM fundament installeras i alla väder, så att du kan arbeta säkert utomhus – även i regn och frost. Detta gör planeringen av byggprocessen mycket mer förutsägbar.

Vi har många års erfarenhet av installationer av våra stålfundament längs järnvägsspår och motorvägar, även vid hård frost. Våra produkter är utformade för att klara även de mest krävande förhållanden, och våra GroundPlug® TwisterTM fundament är särskilt utformade för att användas i det skandinaviska klimatet.

Eftersom markskruv har en mindre förhöjd yta påverkas de av frost på ett helt annat sätt än betongfundament med en större förhöjd yta. Vi anser därför att sekundära konstruktioner, som förråd, uthus och altaner, inte behöver grundläggas på frostfritt djup, eftersom eventuell påverkan från frost kommer att vara minimal och obetydlig. Om ditt läge är annorlunda kan du alltid be oss att beräkna ett projekt till frostfritt djup.

Kvalitet och tillförlitlighet

Alla våra patenterade GroundPlug® TwisterTM fundament utformas av våra experter och tillverkas i vår egen tillverkningsanläggning i Europa. Vi beräknar enligt EuroCode och BR18. Våra fabriker är CE-certifierade enligt EN 1090-1 och Welding Procedure Qualification Record (WPQR).

GroundPlug® TwisterTM fundament är tillverkade av 100% tyskt kvalitetsstål och skyddas mot korrosion genom en varmförzinkning. GroundPlug® fundament kan därför enkelt tas bort eller återanvändas i andra projekt.

Livslängden för markskruv bestäms av nivån av föroreningar i marken. I genomsnitt kan man räkna med en livslängd på 25 år, vilket vanligtvis är längre än det trä som används vid typiska projekt. Livslängden kan dock variera mellan 15 och 65 år beroende på föroreningsnivå och plats. Om du vill ha en längre garanterad livslängd (t.ex. för ett fritidshus eller ett attefallshus) rekommenderar vi att du låter duplexbehandla fundamenten för en längre livslängd.

När det gäller produktion släpper stålfundament ut mycket mindre CO2 än betongfundament. Samma sak gäller för transport, eftersom stålfundament har en betydligt mindre volym än betongfundament, vilket gör dem mycket lättare och mer hållbara att transportera. Dessutom kräver inte GroundPlug® TwisterTM Markskruv att jord måste transporteras bort från platsen.

Även när det gäller installation är GroundPlug® TwisterTM fundament en mer hållbar lösning än andra typer av fundament. Eftersom de skruvas in i marken utan föregående grävning, är störningen av marken minimal. GroundPlug® TwisterTM fundament är dessutom tillverkade av 100 % återvinningsbart stål som enkelt kan tas bort och återanvändas i andra projekt.

Köp

Du kan köpa både GroundPlug® TwisterTM Markskruv och tillbehör som stolpskon, stabilisatorer m.m. i vår webbutik.

Leveranskostnad beror på hur många produkter du beställer. Leveransen beräknas automatiskt utifrån de produkter du lägger till i varukorgen.

Du har 14 dagars returrätt på de köpta produkterna, räknat från den dag du mottog dem. För att utöva ångerrätten måste du på ett klart och tydligt sätt meddela oss att du ångrar köpet. Vi uppmanar dig därför att skicka ett meddelande till oss via e-post shopse@groundplug.com.

Om du väljer att ångra ett köp ska du returnera leveransen senast 14 dagar efter returperiodens utgång. När GroundPlug ApS har motttagit och godkänt returen kommer köpesumman att återbetalas till ditt konto inom 2-7 vardagar.

Om du som köpare ångrar köpet, måste du returnera hela leveransen till:

GroundPlug ApS

Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark

Du måste betala alla kostnader för att returnera leveransen när du ångrar köpet. Vid retur av varan måste du se till att leveransen är ordentligt förpackad. Som köpare är du ansvarig för leveransen tills GroundPlug ApS har mottagit den.

Om du har några frågor angående retur av din leverans, kontakta oss på shopse@groundplug.com eller +45 70 28 10 30.

Du kan läsa mer om ångerrätt och returrätt i våra handelsvillkor.

X