Teknisk support | Beräkning

Dina alternativ

GroundPlug® TwisterTM Markskruv finns i ett stort antal olika storlekar och längder. Varje GroundPlug® produkt har olika fördelar. Därför är det viktigt att välja rätt fundament för ditt projekt.
Det finns tre sätt att beräkna hur många GroundPlug® Markskruv du behöver och vilka som är bäst lämpade:

GroundPlug® har ett team av ingenjörer som beräknar varje projekt individuellt. Detta innebär att de exakta omständigheterna och parametrarna för ditt projekt beaktas. Våra ingenjörer återkommer till dig inom två vardagar och berättar vilka GroundPlug® TwisterTM Markskruv som passar bäst för ditt projekt och hur många du behöver.

Hvad skal du bygge?

Vilken terrängkategori finns på byggplatsen?

Välj ett eller flera alternativ.

Använd länken här för att ta reda på vilken snö- och vindzon ditt byggprojekt ligger i:

Om du inte vet vilken jordtyp du har, ta bort de 30 cm av det översta jordlagret och ta ett spadtag av den jord du hittar under det

(Om inget annat anges beräknar vi som standard för hård lera)

Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil

Vilken terrängkategori finns på byggplatsen?

Välj ett eller flera alternativ.

Använd länken här för att ta reda på vilken snö- och vindzon ditt byggprojekt ligger i:

Om du inte vet vilken jordtyp du har, ta bort de 30 cm av det översta jordlagret och ta ett spadtag av den jord du hittar under det

(Om inget annat anges beräknar vi som standard för hård lera)

Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil

Vilken terrängkategori finns på byggplatsen?

Välj ett eller flera alternativ.

Använd länken här för att ta reda på vilken snö- och vindzon ditt byggprojekt ligger i:

Om du inte vet vilken jordtyp du har, ta bort de 30 cm av det översta jordlagret och ta ett spadtag av den jord du hittar under det

(Om inget annat anges beräknar vi som standard för hård lera)

Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil
Vilken typ av GroundPlug® TwisterTM Markskruv ska jag använda?

När du bestämmer dig för vilken typ av markskruv du ska använda måste du ta hänsyn till två saker: Altanens markavstånd* och markförhållanden.

Markavstånd = Avstånd från marken till nedre delen av bjälklaget.

Följande grafik gäller för markförhållanden som lös sandjord, tät sand, mjuk lera och hård lera. Kontakta oss om du är osäker på vilken typ av jord du har att göra med eller om du vet att jorden har låg bärighet.

Här kan du få en översikt över vilken GroundPlug® serie du bör använda beroende på altanens markavstånd:

  • Altaner med max. 20 cm markavstånd: GroundPlug® TwisterTM M12-serien.
  • Altaner med 20-50 cm markavstånd (montering på husväggen krävs): GroundPlug® TwisterTM M16-serien.
  • Altaner med +20 cm markavstånd (utan montering på husväggen): Läs mer om dina alternativ för upphöjda altaner.

Här kan du se vilket GroundPlug® Markskruv du bör använda för specifika markavstånd.

Hvilke GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter der er bedst egnet til din terrasse. Hvilke GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter der er bedst egnet til din terrasse. Hvilke GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter der er bedst egnet til din terrasse.

Till exempel: En altan med 15 cm avstånd från marken till den nedre kanten av bjälklaget bör du använda GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Markskruvar.

Hur många GroundPlug® TwisterTM Markskruv behöver jag?

När du har räknat ut vilken typ av GroundPlug® TwisterTM Markskruv du behöver, beräkna hur många fundament du behöver. Du kan använda tabellen nedan för att beräkna hur många markskruvar du behöver för ditt projekt:

Wie viele GroundPlug® TwisterTM Fundamente werden benötigt? Wie viele GroundPlug® TwisterTM Fundamente werden benötigt?
Dubbelt eller enkelt bjälklag?

När du bygger din bärlina kan du välja att bygga med antingen ett enkelt eller dubbelt bjälklag. Ett enkelt bjälklag innebär att bärlinaen byggs på en nivå, med GroundPlug® Markskruv monterade direkt på reglarna. Ett dubbelt bjälklag innebär två nivåer av bjälklag som är monterade ovanpå varandra. I det här fallet installeras GroundPlug® Markskruv på det nedersta bjälklaget. Om du bygger en altan vars yta är minst 30 cm över marken, kan det vara fördelaktigt att bygga ett dubbelt bjälklag, eftersom markskruven då kan fördelas enligt deras maximala kapacitet.

Om du bygger en upphöjd altan kan det vara en bra idé att bygga en stolpkonstruktion med GroundPlug® TwisterTM Markskruv och GroundPlug® TwisterTM Stolpsko.

Träaltaner som är upphöjda är vanligtvis lite mer omfattande än en vanlig träaltan. Vi rekommenderar därför att du använder vår kostnadsfria ingenjörstjänst för att beräkna hur många GroundPlug® TwisterTM Markskruv du behöver.

Små byggnader som förråd, uthus, stuga och liknande bör vanligtvis grundläggas med GroundPlug® M16-serien eller större. Grafen nedan visar vilken längd på GroundPlug® TwisterTM M16-fundamentet som är lämpligast för ditt projekt, beroende på hur mycket markfrigång projektet behöver:

Hvilke skruefundamenter passer til dit projekt?

Tabellen nedan visar hur många GroundPlug® Markskruv du bör använda för ditt projekt, beroende på storlek och markförhållanden:

Så mange skruefundamenter skal du bruge til dit projekt. Så mange skruefundamenter skal du bruge til dit projekt.
Markförhållanden

Tabellen ovan är lämplig för flera olika jordtyper, inklusive lös sandjord, tät sand, mjuk lera och hård lera. Om du är osäker på vilken jordtyp du har att göra med eller om du misstänker att jorden har en låg bärighet, är du välkommen att kontakta oss.

Kostnadsfri ingenjörsberäkning

Små byggnader kan vara lite mer komplicerade att beräkna än t.ex. en altan. Detta beror på att det finns flera parametrar att ta hänsyn till när man beräknar hur många fundament som behövs. Om du är osäker på vilken typ av GroundPlug® Markskruv som är bäst eller hur många du behöver rekommenderar vi att du använder vår kostnadsfria ingenjörstjänst. Våra ingenjörer beräknar ditt specifika projekt och du får ett svar inom två vardagar.

Om du ska bygga t.ex. en carport, en pergola, en övertäckt altan eller något annat projekt med stolpar kan du använda GroundPlug® TwisterTM Markskruv i kombination med GroundPlug® TwisterTM stolpsko.

Beroende på projektets storlek kan du använda GroundPlug® TwisterTM M16- eller M20-serien. I tabellen nedan får du en översikt över hur många GroundPlug® M16/1000mm Markskruv du behöver för ett projekt.

Så mange GroundPlug® Twister<sup>TM</sup> Skruefundamenter skal du bruge til din stolpekonstruktion. Så mange GroundPlug® Twister<sup>TM</sup> Skruefundamenter skal du bruge til din stolpekonstruktion.

Om du är osäker på vilken typ av GroundPlug® Markskruv som är bäst eller hur många du behöver rekommenderar vi att du använder vår kostnadsfria ingenjörstjänst.

Med hjälp av vår altankalkylator kan du snabbt och enkelt få en överblick över vilka GroundPlug® TwisterTM Markskruv du behöver för ditt projekt, samt hur många fundament du behöver för att skapa ett optimalt fundament. Observera att altankalkylatorn endast tar hänsyn till utvalda altanmodeller.

X