Installation

Introduktion

GroundPlug® TwisterTM Markskruv är utformad att vara extra enkel och snabb att installera, samtidigt som den skapar en gedigen grund. Detta gäller oavsett vilken storlek på det GroundPlug® TwisterTM Markskruv du ska installera. På vår installationssida hittar du steg-för-steg-guider, installationsanvisningar och översikter över verktyg och material.
Observera att våra största GroundPlug® TwisterTM Markskruv som M24 och M30, måste installeras av ett professionellt installationsteam. Du kan läsa mer om större projekt längst ner på sidan.

Så här installerar du GroundPlug® TwisterTM Markskruv

När du installerar GroundPlug® TwisterTM Markskruv rekommenderar vi att du följer dessa 6 steg:

 1. Placera GroundPlug® TwisterTM Markskruv intill bärlinaen och skruva fast det i marken med en mutterdragare. Toppen av markskruven ska vara på samma höjd som bjälklagets nederdel när det skruvas ner i marken.
 2. Placera L-fästet ovanpå markskruven.
 3. Placera brickan och skruven i hålet i L-fästet.
 4. Montera skruven och brickan så att L-fästet sitter fast i markskruven.
 5. Använd skruvar och en skruvdragare för att fästa L-fästet på bjälklaget.
 6. Följande gäller endast för vertikala konstruktioner: Använd två bultar med brickor för att fästa L-fästet på bjälklaget.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Så här installerar du GroundPlug® TwisterTM Stabilisatorer

När du installerar GroundPlug® TwisterTM Markskruv med stabilisator rekommenderar vi att du följer dessa 4 steg:

 1. Sätt en spade i marken där din markskruv ska placeras. Markskruvens läge måste motsvara spadens mittpunkt. Vicka spaden lite fram och tillbaka.
 2. Skruva ned GroundPlug® TwisterTM Markskruven i marken, i mitten av spadtaget.
 3. Placera stabilisatorn ovanpå fundamentet och slå ned den i marken med en hammare. Använd en träkloss mellan hammaren och stabilisatorn för att undvika att galvaniseringen skadas.
 4. Montera L-fästet på stabilisatorn och markskruven med bult och bricka.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Så här installerar du GroundPlug® TwisterTM stolpsko

Vi rekommenderar att du följer dessa 5 steg när du bygger en stolpkonstruktion:
 1. Sätt en spade i marken där du vill att stolpen ska placeras. Vicka spaden lite fram och tillbaka.
 2. Skruva ner GroundPlug® TwisterTM Markskruv i marken. Markskruvens position ska motsvara mitten av den plats där stolpen kommer att stå.
 3. Placera din GroundPlug® TwisterTM stabilisator ovanpå fundamentet och slå ned den i marken med en hammare. Använd en träkloss mellan hammaren och stolpskon för att undvika att galvaniseringen skadas.
 4. Montera stolpskon på GroundPlug® TwisterTM Markskruv med bult och bricka.
 5. Montera stolpen i GroundPlug® stolpskon med bultar och brickor.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Om du vet vilken typ av GroundPlug® TwisterTM Markskruv eller tillbehör du behöver för ditt projekt, kan du hitta de specifika installationsanvisningarna nedan.

Markskruvar

PDF

Klicka på den produkt vars datablad du vill se i PDF-format. Observera att filen öppnas i en ny flik.

DWG

Begär ett produktdatablad i DWG-format genom att klicka på den produkt du vill ha ett datablad för. Observera att du automatiskt får en förfrågan via e-post.

IFC

Begär ett produktdatablad i IFC-format genom att klicka på den produkt du vill ha ett datablad för. Observera att du automatiskt får en förfrågan via e-post.

Nedan följer en översikt över de verktyg och material som du behöver för att installera produkter från GroundPlug® Easy Mounting SystemTM. Exakt vilka verktyg och material du behöver för ditt projekt beror på om du bygger en stolpe eller en bärlina. Observera att listan endast innehåller de verktyg och material som du behöver för att installera och montera GroundPlug® Markskruv. Till exempel anges inte hur många stolpar eller bjälkar du behöver för din konstruktion.

Grundläggande verktyg och material

 • GroundPlug® TwisterTM Markskruvar
 • L-fäste, bult och bricka är en del av fundamentet och levereras tillsammans med Markskruven.
 • Träskruvar
 • Dessa ingår inte i leveransen. Vilka skruvar du behöver för ditt projekt beror på vilken typ av trä du bygger med.
 • En mutterdragare
 • Du kan se vilket vridmoment och vilken hylsa som krävs för mutterdragare under rekommendationer för mutterdragare.
 • En skruvmejsel

Extra för utjämning

 • Vattenpass
 • Kilar
 • För att fästa bärlinaen på plats innan GroundPlug® TwisterTM Markskruv installeras.

Bygger du med stabilisator eller stolpar

 • Hammer
 • Spade

Vad du behöver för mutterdragare

GroundPlug® TwisterTM M12 En mutterdragare med en 19mm hylsa och ett vridmoment på minst 1000Nm.
GroundPlug® TwisterTM M16 En mutterdragare med en hylsa på 24mm och ett vridmoment på minst 1300Nm.
GroundPlug® TwisterTM M20 En mutterdragare med en hylsa på 30mm och ett vridmoment på minst 1800Nm.
GroundPlug® TwisterTM M12
En mutterdragare med en 19mm hylsa och ett vridmoment på minst 1000Nm.
GroundPlug® TwisterTM M16
En mutterdragare med en hylsa på 24mm och ett vridmoment på minst 1300Nm.
GroundPlug® TwisterTM M20
En mutterdragare med en hylsa på 30mm och ett vridmoment på minst 1800Nm.

Större projekt kräver vanligtvis större fundament. Detta gäller t.ex. stora träbyggnader, byggnader med ett stort markavstånd eller där markens bärighet är låg. Den här typen av projekt kräver ofta markskruv av en storlek som ska installeras av vårt professionella installationsteam.

För större projekt kan följande GroundPlug® TwisterTM Markskruv och maskiner användas. Vi rekommenderar alltid att du får en kostnadsfri ingenjörsberäkning av ditt projekt om du ska bygga större konstruktioner, om du misstänker att marken har låg bärighet eller om det önskade markavståndet är stort.

GroundPlug® TwisterTM M24 Minigrävare
GroundPlug® TwisterTM M30 Grävmaskin
GroundPlug® TwisterTM M24
Minigrävare
GroundPlug® TwisterTM M30
Grävmaskin
X