GroundPlug® Webshop
Hur man använder produktfiltret
Du kan använda produktfilter för att grovsortera produkter och få en överblick över vilka produkter som är relevanta för ditt projekt.

Beroende på hur dina projektparametrar kombineras kan det dock finnas ett antal undantag.

Använd därför alltid vår kostnadsfria ingenjörstjänst för att få en mer exakt förhandsberäkning av ditt projekt med rätt produkt och kvantitet.
Filters
Produktkapacitet vid maximalt markavstånd (endast spiral nedskruvad)
    N/A
Produktkapacitet vid minsta markavstånd (helt nedskruvad)
    N/A
Produktkapacitet med stabilisatorfäste (helt nedskruvad med stabilisator)
    N/A
Dimensionell skala
X