Teknisk support | Beräkning

Så här kan du beräkna dina projekt

GroundPlug® TwisterTM Markskruv finns i många storlekar och längder. Varje produkt har olika applikationsfördelar, därför är det viktigt att välja den mest optimala för ditt projekt.
Det finns 3 sätt att beräkna hur många GroundPlug® TwisterTM markskruvar du behöver för ditt projekt, och vilka som är mest lämpliga:
 • Få en gratis ingenjörsberäkning. Våra ingenjörer kommer att beräkna vilka GroundPlug®-produkter som är mest optimala för ditt projekt. Allt du behöver göra är att fylla i vårt projektformulär och du svar inom 2 arbetsdagar.
 • Använd våra tabeller för att själv räkna ut vilka GroundPlug® TwisterTM markskruvar som är bäst lämpade för ditt projekt.
 • Om ditt projekt är en altan kan du använda vår online altankalkylator.

GroundPlug® har ett ingenjörsteam som beräknar varje projekt individuellt. Det innebär att de omständigheter och parametrar som gäller för ditt projekt beaktas. Våra ingenjörer återkommer inom 2 arbetsdagar till dig med vilka GroundPlug® TwisterTM markskruvar som är bäst lämpade för ditt projekt och hur många du behöver. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan.

Vilken terrängkategori finns på byggplatsen?

Välj ett eller flera alternativ.

Använd länken här för att ta reda på vilken snö- och vindzon ditt byggprojekt ligger i:

Om du inte vet vilken jordtyp du har, ta bort de 30 cm av det översta jordlagret och ta ett spadtag av den jord du hittar under det

(Om inget annat anges beräknar vi som standard för hård lera)

Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil

Vilken terrängkategori finns på byggplatsen?

Välj ett eller flera alternativ.

Använd länken här för att ta reda på vilken snö- och vindzon ditt byggprojekt ligger i:

Om du inte vet vilken jordtyp du har, ta bort de 30 cm av det översta jordlagret och ta ett spadtag av den jord du hittar under det

(Om inget annat anges beräknar vi som standard för hård lera)

Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil

Vilken terrängkategori finns på byggplatsen?

Välj ett eller flera alternativ.

Använd länken här för att ta reda på vilken snö- och vindzon ditt byggprojekt ligger i:

Om du inte vet vilken jordtyp du har, ta bort de 30 cm av det översta jordlagret och ta ett spadtag av den jord du hittar under det

(Om inget annat anges beräknar vi som standard för hård lera)

Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil

VIKTIG! Tabellerna nedan är till för att du snabbt ska kunna uppskatta ditt projekt. Om du är osäker, eller om ditt projekt inte stämmer överens med vad som står i tabellerna, kom ihåg att du alltid kan få ditt projekt beräknat eller optimerat GRATIS av våra ingenjörer. När du fyller i vårt formulär kan du även begära en planskiss för placering av markskruvarna. Använd vårt projektformulär eller ring oss på tel. +45 70 28 10 30.

Besöker du vår hemsida via en smartphone kan det vara svårt att se våra tabeller direkt på sidan. Vi rekommenderar här att du använder PDF-filerna nedan och eventuellt vänder telefonen på långsidan.

Byggnader och altaner Carport och skärmtak Jordförhållanden, förutsättningar och symboler

Byggnader och altaner

För att ta reda på vilka GroundPlug® markskruvar du ska använda, följ bara punkterna här:

 1. Välj rätt fundamentserie baserat på viktbelastningen (↓kN/m2) för ditt projekt. Se tabell 1.
 2. Välj fundamentlängd baserat på avstånd till marken, se tabell 2.
 3. Hitta kapaciteten på din markskruv i tabellen i avsnittet 3 under den jordtyp du bygger på. Se tabell.
 4. Beräkna nu antalet fundament med relevanta värden från punkt 1 och punkt 3. Alltså: [Projekt m2 x ↓kN/m2 / ↓kN värde för vald markskruv = Antal markskruvar]
 5. Beräkna sedan antalet stabilisatorer jfr. 4. Se relevanta tabeller.
 6. Du har nu räknat ut hur många markskruvar som behövs för att bära vikten av din konstruktion. Du måste då se till att regelverket också får tillräckligt stöd vad gäller nedböjning, om inte, komplettera med markskruvar.
 7. Om konstruktionen fästas i väggen behöver man inte markskruvar där.

Ladda ner instruktionerna för beräkning av byggnader och altaner som PDF.

Om du använder en surfplatta eller telefon kan du använda två fingrar för att zooma in och ut på tabellen. Om din skärm är väldigt liten i upplösning kan du i stället öppna tabellerna i PDF-format. Du hittar tabellerna som PDF här.

Projekttyp ↓kN/m2 M12-Serien M16-Serien M20-Serien
Altaner 2.7 X X X
Lättare bodar och uthus 6.2 X X
Tyngre bodar och uthus 7.9 X
Lättare utbyggnad (utestuga) 6.5 X X
Tyngre utbyggnader (isolerade rum) 8.2 X
Stuga/TinyHouse 7.3 X X
Fritidshus 7.3 X X
Hus 8.3 X
Modulhus 8.3 X
Projekttyp ↓kN/m2 M12-Serien M16-Serien M20-Serien
Altaner 2.7 X X X
Lättare bodar och uthus 6.2 X X
Tyngre bodar och uthus 7.9 X
Lättare utbyggnad (utestuga) 6.5 X X
Tyngre utbyggnader (isolerade rum) 8.2 X
Stuga/TinyHouse 7.3 X X
Fritidshus 7.3 X X
Hus 8.3 X
Modulhus 8.3 X

!!! Ovanstående laster är typiska medellaster för de olika konstruktionstyperna. Tabellen är endast vägledande.

I formuläret nedan kan du snabbt uppskatta ditt projekt. Alla lastförmågor är baserade på ett antal antaganden. Byggprojekt som kräver bygglov eller som är extraordinära bör därför ALLTID räknas om av GroundPlug®s ingenjörer för att säkerställa att beräkningen är korrekt utförd. Detta är gratis. Använd vårt projektformulär där du även kan beställa en planskiss för placering av markskruvarna.

GroundPlug® TwisterTM Markskruv Terrängavstånd* altaner Terrängavstånd* byggnader
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Markskruv – Altaner med minimalt avstånd från terräng Max. 10 cm
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng Max. 20 cm
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng i frostfri djup Max. 20 cm
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Markskruv – Sekundärbyggnader och något upphöjda altaner Max. 25 cm Max. 7 cm
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner Max. 35 cm Max. 15 cm
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner Max. 50 cm Max. 20 cm
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning Max.45 cm Max. 30 cm
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning Max. 55 cm Max. 50 cm
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter Terrängavstånd* altaner Terrängavstånd* byggnader
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Markskruv – Altaner med minimalt avstånd från terräng Max. 10 cm
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng Max. 20 cm
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng i frostfri djup Max. 20 cm
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Markskruv – Sekundärbyggnader och något upphöjda altaner Max. 25 cm Max. 7 cm
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner Max. 35 cm Max. 15 cm
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner Max. 50 cm Max. 20 cm
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning Max.45 cm Max. 30 cm
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning Max. 55 cm Max. 50 cm

*Terrängavstånd mäts från mark till underkant av balken, där fundamentet är monterat.

I formuläret nedan kan du snabbt uppskatta ditt projekt. Alla lastförmågor är baserade på ett antal antaganden. Byggprojekt som kräver bygglov eller som är extraordinära bör därför ALLTID räknas om av GroundPlug®s ingenjörer för att säkerställa att beräkningen är korrekt utförd. Detta är gratis. Använd vårt projektformulär där du även kan beställa en planskiss för placering av fundament.

GroundPlug® TwisterTM Markskruv Lös sand/ Mjuk lera Medelhård sand/ Medelhård lera Tät sand/ Hård lera
↓kN värde ↓kN värde ↓kN värde
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Markskruv – Altaner med minimalt avstånd från terräng 2.8 4.0 6.54
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng 4.31 5.8 9.23
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng i frostfri djup 5.48 7.2 11.41
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Markskruv – Sekundärbyggnader och något upphöjda altaner 3.35 4.9 8.23
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altanerterrasser 3.52 5.2 8.65
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner 4.62 6.8 11.34
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning 4.05 6.0 9.96
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning 6.08 8.9 14.93
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter Lös sand/ Mjuk lera Medelhård sand/ Medelhård lera Tät sand/ Hård lera
↓kN värde ↓kN värde ↓kN värde
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Markskruv – Altaner med minimalt avstånd från terräng 2.8 4.0 6.54
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng 4.31 5.8 9.23
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Markskruv – Altaner med mindre avstånd från terräng i frostfri djup 5.48 7.2 11.41
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Markskruv – Sekundärbyggnader och något upphöjda altaner 3.35 4.9 8.23
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner 3.52 5.2 8.65
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Markskruv – Lätta trähus och något upphöjda altaner 4.62 6.8 11.34
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning 4.05 6.0 9.96
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Markskruv – Tyngre trähus och altaner med speciell belastning 6.08 8.9 14.93

Lägg till stabilisatorer jfr tabellerna nedan för resp. dynamisk last och vindlast.

Vindlast i förhållande till byggnader

Vindlast för byggnader Byggnader under 15m2 Byggnader över 15m2
M16 Stabilisator / M20 Stabilisator Använda 1 st. per hörn Lös sand/ Mjuk lera Använda 1 st. per hörn + 0.7 st. per m2
Medelhård sand/ Medelhård lera Använda 1 st. per hörn + 0.5 st. per m2
Tät sand/ Hård lera Använda 1 st. per hörn + 0.3 st. per m2

OBS: Får ett högre antal stabilisatorer än markskruvar, ska du bara använd stabilisatorer på alla markskruvar.

Dynamisk personbelastning på fristående altaner

Dynamisk personbelastning på fristående altaner
M12/M16 Stabilisator Använda 1 st. per hörn

Carport och skärmtak

Räkna enkelt ut vilken GroundPlug® TwisterTM du ska använda, du behöver bara följa punkterna nedan:

 1. Hitta först draglasten pr stolpa (↑kN/stolpa) om ditt projekt i tabell 1.
 2. Hitta sedan din jordtyp i tabell 2 och välj den markskruv som min. har ett motsvarande ↑kN värde. Se tabell 2.

NOTERA! Belastningsvärden för stolpkonstruktioner anges för GroundPlug® Markskruv kombinerat med GroundPlug® stolpfäste. Använd ALLTID GroundPlug® stolpsko för stolpkonstruktioner för att uppnå tillräcklig lastkapacitet.

Ladda ner instruktionerna för beräkning av carport och skärmtak som pdf.

Välj projekt och hitta draglasten.

Projekttyp Antal stolpar ↑kN pr. stolpa
Carport till en bil Max höjd: 2.5m Max längd: 6.0m Max brädde: 3.5m 4 7.88
6 7.88
8 5.25
Carport till två bilar Max höjd: 2.5m Max längd: 6.0m Max brädde: 6.0m 4 15.75
6 15.75
7 15.75
8 10.50
9 10.50

!!! Ovanstående laster är typiska medellaster för de olika konstruktionstyperna. Tabellen är endast vägledande.

NOTERA! Formuläret här är till för att du snabbt ska kunna uppskatta ditt projekt. Alla lastförmågar är baserade på ett antal antaganden. Byggprojekt som kräver bygglov eller som är extraordinära ska därför ALLTID beräknas av GroundPlug®s ingenjörer för att säkerställa att beräkningen görs korrekt. Vår ingenjörstjänst är gratis, allt du behöver göra är att fylla i vårt projektformulär.

GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter Lös sand/ Mjuk lera Medelhård sand/ Medelhård lera Tät sand/ Hård lera
↓kN värde ↓kN värde ↓kN värde
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Skruefundament + Markskruv + stolpsko – Pergola och liknande med lett tak 3.35 4.9 8.23
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Markskruv + stolpsko – Carportar och pergola med flera stolpar 3.52 5.2 8.65
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Markskruv + stolpsko – Carportar och pergola med färre stolpar 4.62 6.8 11.34
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Markskruv + stolpsko – Tyngre carportar och pergola med fler stolpar 4.05 6.0 9.96
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Markskruv + stolpsko – Tyngre carportar och pergola med färre stolpar 6.08 8.9 14.93

Markförhållandena på byggplatsen

När du ska bedöma jorden du ska grunda i måste du först gräva ur det översta jorden 30 cm. Det är jorden under som är intressant. Om du inte har en geoteknisk rapport tillgänglig kan du göra en praktisk bedömning för mindre konstruktioner.

NOTERA! GroundPlug® Easy Mounting SystemTM tar inte ansvar för praktiska bedömningar.

Läs mer om de olika jordtyperna och praktiska tester på vår sida för markförhållanden.

Ladda ner guiden till jordarter, förutsättningar och symboler som pdf.

Densitet Praktisk bedömning Effektiv Friktionsvinkel (Ø’k, [°]),** Tunghet [kN/m3]
Lös Flödar ut mellan fingrarna. Kan enkelt grävas med spade. Det är lätt att driva in en 50 mm stift. 29-35 18
Medelhård Kan krossas mellan fingrarna. Kan grävas med spade. Ett 50 mm stift drivs in med kraft. 36-37 18
Tät Svår att krossa mellan fingrarna. Kräver hacka för utgrävning. 50 mm stift är svåra att driva in. 38-42 20

**Värdena förutsätter att vattennivån ligger under grunddjupet **Baserat på Bergdahl (1993)

Densitet Praktisk bedömning Odränerad skjuvhållfasthet (cu, [kPa])*** Tunghet [kN/m3]
Mjuk Kan enkelt formas med lätt fingertryck. 15 18
Medelhård Kan formas med kraftigt fingertryck. 16-89 18
Hård Kan inte formas med fingrarna, men kan pressas ihop med tummen. 90 20

*Värdena förutsätter att vattennivån ligger under grunddjupet ***Baserat på Terzhagi &Peck, (1967), Rodin (1965)

Förutsättningar

Altaner:

Nyttolast qk = 1,5 kN/m2 + Egenlast gk = 0,3 kN/m2 = Total karakteristik last: 1,8 kN/m2.

Små byggnader (max höjd 4m):

För lätta små byggnader t.ex. takpapp, let trä, isolering, innerväggar i gips, termoglasfönster:

Nyttolast qk= 1,5 kN/m2 + Snölast 0,8 kN/m2 + Egenlast upp till gk1 = 2,1 kN/m2 = Total karakteristik last: 4,4 kN/m2

För tyngre trähus t.ex. tegeltak, kraftigt trä, isolering, innerväggar i gips, termiska glasfönster:

Nyttolast qk = 1,5 kN/m2 + Snölast 0,8 kN/m2 + Egenlast upp till gk2 = 3,1 kN/m2 = Total karakteristik last: 5,4 kN/m2
Carport (ensidigt tak):

Max: H: 2,5m, B: 3,5 m, L: 6m

Antagen dominerande belastning: Drag från vindlast: Karakteristisk draglast: 1 kN/m2

Trygghet & värderingar

1kN = 100kg. För ovanstående värden har en partialkoefficient på 1,625 använts för motstånd. Karakteristiska laster inkl. säkerhetsfaktor 1,5 för vind, nyttolast och snölast. Inkl. säkerhetsfaktor 1,35 för egenlast.

Ladda ner guiden till jordarter, förutsättningar och symboler som pdf.

Symbolförklaring

1 kN = 100 kg
↓kN/m2 = Tryk kN/m2 for projekt
↑kN/m2 = Træk kN/m2 for projekt
↓kN værdi = Tryklast kapacitet i kN for fundament
↑kN værdi = Træklast kapacitet i kN for fundament
Altan Friggebod Stuga Prefab. Hus Modulhus Carport Pergola

Ladda ner guiden till jordarter, förutsättningar och symboler som pdf.

Med GroundPlug® altankalkylatorn, kan du enkelt och snabbt få en överblick över vilka GroundPlug® TwisterTM markskruvar du ska använda för ditt projekt, samt hur många fundament du behöver för att skapa en optimal grund. Observera att terrasskalkylatorn endast tar hänsyn till utvalda terrassmodeller.

X